Programma

PROGRAMMA

SCEN-webinar: De herziene KNMG-richtlijn voor SCEN-artsen

Donderdag 7 september 2023

16.00 – 17.30 uur

Studio1200

Als SCEN-arts heeft een belangrijke verantwoordelijkheid: consultvragend artsen vertrouwen en leunen op uw expertise. De KNMG-Richtlijn ‘Steun en consulatie bij euthanasie’ is herzien, zodat u nog beter bij deze belangrijke taak wordt ondersteund.  

Wat komt aan de orde in het webinar bij de nieuwe richtlijn?

-       Aandacht voor de rollen en taken van de SCEN-arts, met speciale items over onafhankelijkheid en de steunfunctie

-       Consultaties in bijzondere situaties, zoals euthanasie bij psychiatrie en euthanasie bij dementie

-       Dilemma’s bij vroeg-consultatie en bij een combinatie van somatiek en psychiatrie

In gesprek met:

·         Petra Blommendaal, huisarts niet praktiserend, lid CORS, SCEN-docent

·         Ronald van Nordennen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg, SCEN-docent, RTE-lid

·         Karianne Jonkers, projectleider SCEN

 

16.00 uur        Opening door gespreksleider drs. Eva Nyst, beleidsadviseur

                      Presentatie van de richtlijn door dr. Karianne Jonkers, projectleider

16.15 uur        BLOK 1

                        Poll

                        Casus 1: Steun

Casus 2: Dementie

                        Kijkersvragen                      

16.35 uur        BLOK 2

                        Poll

                        Casus 3. Combinatie somatiek en psychiatrie

Casus 4: Duo-euthanasie

                        Kijkersvragen 

17.00 uur        BLOK 3

                        Poll

Casus 5: Onafhankelijkheid

Casus 6: Vroeg-consultatie

                        Kijkersvragen

17.25 uur        Afsluiting en afronding

17.30 uur        Einde webinar